Ondernemers

Voor Ondernemers

Lokollo Advocatuur ondersteunt ondernemers bij veelvoorkomende zakelijke geschillen en conflicten. Het grote verschil in de aanpak is de bemiddellende rol van Brian Lokollo, uw advocaat in zaken. De doelstelling is om uit de gerezen problematiek te komen door een redelijke en eerlijke opstelling. De dialoog, een sociale basis en menselijk handelen staan voorop. Waar nodig wordt kordaat opgetreden en wordt het recht ter hand genomen. Dit zal echter pas een optie worden als er geen andere uitweg meer rest. Lokollo Advocatuur is kortom, de partij die op daadkrachtige en effectieve zakelijke geschillen en conflicten oplost.

De diensten bestaan uit:

  • incassotrajecten: tegen redelijke tarieven incassomaatregelen treffen;
  • advies ten aanzien van inhoudelijke aspecten van zakelijke contracten;
  • praktische ondersteuning bij het opstellen van documenten voor bijvoorbeeld aanmaningen
  • arbeidsrecht: conflicten met werknemers, stelende werknemers;
  • huurrecht: huurgeschillen of bemiddeling bij een aflopende huurcontract;
  • liquidatie-akkoord sluiten: de onderneming solvabel maken;
  • conflicten bij de uitvoering van opdrachten en of overeenkomsten;
  • algemene voorwaarden opstellen & checken.

Comments are closed.

lokollo_advocatuur_beeldmerk